SilaStudio

We Are SilaStudio

what is SilaStudio?

พวกเราคือมืออาชีพ ในการทำงานด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดียแทบเกิบจะทุกชนิด มีความเชียวชาญทั้งในด้าน คอมพิวเตอร์ กราฟิก ถ่ายภาพและวีดีโอ เพื่อใช้ในงานด้านสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรือประชาสัมพันธ์ ทั้งงานด้าน Social Media ที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงด้านการโฆษณาในทุกวันนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันในงานด้านนี้มากขึ้น เลยทำให้มีกลุ่มงานที่ออกมาซัพพอร์ทงานตามความต้องการลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเรา Silastudio ก็คือหนึ่งในกลุ่มของคนที่ทำงานใน อาชีพด้านนี้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีประสบการณืไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่จะพร้อมดูแลงานในด้านสื่อมัลติมีเดียและให้ปรึกษากับคุณลูกค้าทุกท่าน และทางเรามีกลุ่ม Partner ที่จะค่อยดูแลงาน ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องให้คุณลูกค้าเสมอ

Photo Grapher

Photo Grapher
เชื่อว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าในทุกวันนี้การสื่อสารที่ดีบางทีก็ไม่ใช่ข้อความ แต่เป็นภาพถ่ายหรือวีดีโอ ที่ใช้ในการถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวเพื่อให้ผู้รับได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึก ของภาพนั้น หรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพหรือวีดีโอนั้น เหตุนี้ไม่คต้องสงสัยเลยว่าทุกวันนี้ภาพถ่ายนั้นมีความสำคัญในการสื่อสารเพรียงใด เพราะตั้งแต่สิ้นค้าวัตถุ จนถึงความรู้สึก ต้องผ่านการท่ายทอดด้วยความเป็นมืออาชีพของช่างภาพเพื่อที่จะดึงอารมณ์ออกมาให้สุดๆกันไปเลย "ช่างภาพทุกวันนี้หาได้มากมายแต่ช่างภาพที่ดีไม่ใช่ช่างภาพที่ถ่ายรูปสวย อย่างเดี่ยว แต่ต้องเป็นช่างภาพที่ใส่ใจในรายละเอี่ยดไปจนถึงความรู้สึกของลูกค้าด้วย"

SOCAIL MEDIEA ADS.

SOCAIL MEDIEA
โซเชียลมีเดีย หลีกหนี้ไม่พ้นสำหรับทุกวันนี้กับคำว่า โซเชียลมีเดีย เป็นคำที่ ฮิตฮอต ตลอดแต่ว่าการทำ โซเชียลมีเดีย นั้นไม่ได้ง่ายและก็ไม่ได้ยาก แต่จะทำให้ครบหมดสมบูร์ณก็ไม่ใช่เรื่องหมูที่ต่างคนจะคิดเอา บ้างคนเข้าใจว่าแต่ Postถี่ๆ เนื้อหาดีๆ รูปสวยๆ ใช่ครับนี้ก็คือส่วนหนึ่ง แต่ก็มีอีหลายส่วนที่สำคัญ แม้กระทั้งการ อัดเม็ดเงินเพื่อทำการโฆษณา ใช่ครับทุกอย่าถูกทั้งหมด ถ้ามันง่ายขนาดนั้นทุกคนคงประสบความสำเร็จกันหมดแล้วจริงไหมครับ เราจะไม่โกหกกับคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะครับ แต่เราจะทำและเราจะพยามไปด้วยกัน..